cakapniaga: Kabel Pemuka Digital HDMI Buatan China

cakapniaga: Kabel Pemuka Digital HDMI Buatan China: "Dalam bahasa Inggeris, singkatan HDMI adalah bermaksud 'High Definition Multimedia Interface' yang mana ianya juga merupakan satu alternatif..."

No comments:

Post a Comment